Preporuka
Login

Zaboravljen password

NOVO - DOWNLOAD
Posjetite/Visit
ESSUNNE
ET-TAQWA
Islam House
Ljekovita moć Kur'ana
insanba.blogspot.com
The Qur'an Project - Mass Dawah Campaign 2012
Ummah Welfare Trust (UWT) Committed to 100% Donations
Tanzil.net
Hoor al-Ayn
QuranicAudio.com
KEWSER TORTE SARAJEVO - HALAL TORTE
AMENTUBILLAHI - youtube channel
el-hattab - youtube channel
SalafiMedia Balkan - youtube channel
Vrijeme
Posjetitelji
Headache Causes
www.dini-islam.net

Neosekularizam!

Go down

Neosekularizam!

Komentar by Kosovar on 13/10/2010, 03:43

Neosekularizam!

Pripremio: brat Ebu Safija

Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salawat i selam na najplemenitijeg vjerovjesnika i poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Kaže Uzvišeni Gospodar:

"Zar u jedan dio knjige vjerujete, a drugi odbacujete?! Pa ima li kazne za onog koji tako radi do poniženja na ovom svijetu, a na Sudnjem danu biće stavljeni na najteže muke. A Allah motri na ono što radite." (Al-Baqara, 85.)

Ovo upozorenje je objavljeno jevrejima koji su uzimali od Allahove knjige ono što je odgovaralo njihovim prohtjevima a odbacivali ono što im nije odgovaralo. Takođe se odnosi i na sve druge koji tako rade pripisivali se jevrejima ili bilo kom drugom narodu, ili bilo kojoj vjeri. Odnosi se čak i na one koji se pripisuju Islamu pa makar se nazivali islamskim misionarima ili islamskim doktorima magistrima profesorima i dr. Svi su obuhvaćeni ovim govorom. Usulsko pravilo glasi ''Poenta je u općenitosti teksta ne u posebnosti povoda zbog kojeg je objavljen.''

Posebno danas ćete naći među ovim posljednjim one koji su veoma žestoki kada su u pitanju pojedina šerijatska pitanja. Raspravljaju danima i noćima, pišu knjige i članke, uzimaju na osnovu tih pitanja titule, ali kada su u pitanju šerijatska pitanja koja ne odgovaraju njihovim prohtjevima odbacuju ih iza leđa i prave se mutavi. I još gore od toga, neki su se drznuli da te svoje pokvarene prohtjeve dokažu ne birajući sredstva. Čas se služe lažima na Allahove poslanike, čas se služe lažima na ashabe, čas na ulemu ehli sunneta, samo da bi dokazali svoju zabludu.

Jedno od pitanja koje pokušavaju iskriviti i sakriti od ljudi jeste pitanje suđenja po Allahovom zakonu. Kada su u pitanju abdest, namaz post i drugi propisi, koji ne smetaju tagutima među vlastodršcima, prihvataju dokaze iz Kur'ana i sunneta. Znaju se oni okomiti na obožavaoce kaburova i njima sličnim mušricima van svoje zemje, ali kada su po srijedi domaći obožavaoci turbeta i mušrici koji će im dati platu onda se sve vraća na mudrost i korist (maslehu kako oni kažu).
Kada naiđu na Allahov govor:

"I po njima je slao Knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu bi se oni razišli." (Al-Baqara, 213.)

"A ako se u nečem ne složite, vratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše." (An-Nisa', 59.)

Oni postupaju isto kao što su postupili licemjeri u vrijeme Allahovog Poslanika, koji su obavljali namaz sa Allahovim Poslanikom (po sunnetu) i govorili da imaju ispravno vjerovanje, da vjeruju u Allaha i objavljene knjige.

Allah je razotkrio njihove spletke kao i spletke onih koji ih slijede među dajiama prof. Mr. Dr. dr. i kaže:

"Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, žele da im se pred tagutom sudi a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u daleku zabludu odvede. Kad im se kaže: "Prihvatite ono Što Allah objavljuje, i Poslanika!" Vidiš licemjerje kako se od tebe sasvim okreću. A šta će tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahom: "Nismo željeli ništa osim dobročinstvo i slogu." (An-Nisa', 60.-62.)

Ovo nije ništa drugo do čisti sekularizam. Bogu božije a caru carevo, da nas Allah sačuva. Vjeru su ograničili samo na džamije i tu idu do u tančine, a u isto vrijeme zagovaraju ulazak u parlamente i priznaju džahilijetske sudove i pozivaju u pokornost tagutima. U džamijama priznaju jednog gospodara a van džamija druge gospodare. U džamijama je jedan zakonodavac a vani drugi. U džamijama jedna sveta knjiga a vani druga (ustav). I to sve pod izgovorom "Nismo željeli ništa osim dobročinstvo i slogu."

"Kada im se kaže: "Ne širite nered na zemlji." Odgovaraju: "Mi samo red uspostavljamo." Zar?! A uistinu oni nered siju ali ne opažaju." (Al-Baqara, 11.,12.)

"Zar oni traže da im se kao u džahijetsko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje" (Al-Ma'ida, 50.)

Sud i zakon mogu biti islamski, ili džahilijetski (paganski), treći nema. Zakonodavac je samo Jedan, koji nema sudruga. Stoga ih pitamo kao što je Jusuf, alejhi selam, pitao svoje drugove u tamnici:

"Da li su bolji raznorazni gospodari ili Allah, Jedini i Svemogući." (Yusuf, 39.)

Nego i Jusufa optužiše da nije sudio po Allahovom zakonu iznoseći na njega očitu potvoru, Allah ih ponizio, a sam Jusuf, alejhi selam, kaže:

"Sud pripada samo Allahu, a On je naredio da ne obožavate nikog osim Njega to je jedino ispravna vjera." (Yusuf, 40.)

Zar oni misle da je Jusuf bio dvoličan kao i oni, pa jedno govorio a drugo radio? Kako je jadno to što dokazuju.

Ostavite se taguta i njihovih prljavih zakona, oni vam nikakva dobra neće donijeti i nemojte ih uzimati za zaštitnike! Kaže Uzvišeni:

"Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti i oni ih odvode sa svjetla u tmine; oni će biti stanovnici vatre i u njoj će vječno ostati." (Al-Baqara, 257.)

Zar da zbog sitnih dunjalučkih koristi okrećete leđa Allahovim zakonima, a čitav ovaj dunjaluk kod Allaha ne vrijedi ni koliko krilo komarca. Zar niste čuli Allahove riječi:

"Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe." (An-Nur, 63.)

Kako možete sjediti u skupštiskim klupama sa onima koji su ohalalili širk i kufr, koji ne prave razliku između vjernika i idolopoklonika, koji su ohalalili blud, alkohol i ostale velike grijehe, koji su sakupili devet stvari koje poništavaju Islam prije nego su ušli u skupštine. Smijete li im makar spomenuti ili dati prijedlog da uvedu Allahov zakon i da po njemu sude? Ne smijete i nećete, jer da ste htjeli Allahov zakon ne biste radili to što radite!

"A snaga je u Allaha i u Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju." (Al-Munafiqun, 8.)

Na kraju podsjećam sve na govor Ibni Tejmijje, rahmetullahi alejhi:

"Islam predstavlja predanost jedino Allahu. Pa ko se preda Njemu i nekom drugom postao je mušrik, a ko Mu se ne preda postao je oholnik u ibadetu i mušrik, a onaj ko se oholi u ibadetu je kafir. Predanost Njemu jedinom znači ibadet samo Njemu i pokornost samo Njemu." (Fetava, 3/91.)

A naša posljednja dova je:

Hvala Allahu Gospodaru svjetova!

Ovdje možete skinuti originalni tekst u PDF formatu:
Veličina: 313.03 kbavatar
Kosovar

Broj komentara : 1683

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu