Preporuka
Login

Zaboravljen password

NOVO - DOWNLOAD
Posjetite/Visit
ESSUNNE
ET-TAQWA
Islam House
Ljekovita moć Kur'ana
insanba.blogspot.com
The Qur'an Project - Mass Dawah Campaign 2012
Ummah Welfare Trust (UWT) Committed to 100% Donations
Tanzil.net
Hoor al-Ayn
QuranicAudio.com
KEWSER TORTE SARAJEVO - HALAL TORTE
AMENTUBILLAHI - youtube channel
el-hattab - youtube channel
SalafiMedia Balkan - youtube channel
Vrijeme
Posjetitelji
Headache Causes
www.dini-islam.net

Vrijednost prvih deset dana zul-hidždžeta

Go down

Vrijednost prvih deset dana zul-hidždžeta

Komentar by Admin on 15/10/2012, 01:06


Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je posvjedočio da su to najbolji ovodunjalučki dani kada je rekao u hadisu kojeg prenosi Ibn Abas, radijallahu 'anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana (misli se na deset dana zul-hidždžeta).'', ashabi su upitali: ''O Allahov Poslaniče! Čak ni džihad (borba) na Allahovom putu?'', odgovorio je: ''Čak ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe svojim tijelom i imetkom, pa ne vrati ništa od toga.'' (Bilježi ga Ibn Davud br. 2438).

Od Allahove dobrote prema Njegovim robovima je i to što je im je odredio posebna vremena za činjenje ibadeta u kojima će povećati svoje pokornosti i svoja dobra djela i u kojima će se natjecati u činjenju djela koja ih približavaju njihovom Gospodaru.

Sretan je onaj ko iskoristi ta vremena i ne dopusti da proteknu bezvrijedno.

Od tih dobrih, posebnih i korisnih vremena je i prvih deset dana zul-hidždžeta.

To su dani za koje je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, posvjedočio i potvrdio da su najbolji dunjalučki dani, tako što je podsticao na povećanje činjenja dobrih djela u ovim danima.

Na kraju dovoljno je to što je se Uzvišeni Allah zakleo tim danima, što ukazuje na njihovu bitnost i značajnost, jer se Svemogući i Uzvišeni Allah ne kune osim nečim što je također, značajno i sveto.

Sve ovo nabrojano i spomenuto zahtjeva od nas, kao Allahovih robova, da se potrudimo u činjenju dobrih djela, da lijepo dočekamo ove dane i da ih na najbolji način iskoristimo.

Kako dočekati prvih deset dana zul-hidždžeta?

Priličilo bi svakome muslimanu da posebna i značajna vremena za činjenje ibadeta, a od njih je i prvih deset dana zul-hidždžeta, dočeka sljedećim stvarima:

● Iskrenim pokajanjem; Na svakom muslimanu je da specijalna ibadestka vremena dočekuje sa iskrenim pokajanjem i čvrstom odlukom da se udalji od grijeha i griješenja, jer u iskrenom pokajanju je uspjeh roba i na dunjaluku i na ahiretu.

Rekao je Uzvišeni Allah: ''I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.'' (Prijevod značenja, En-Nur 31.).

● Čvrsta i iskrena namjera da čovjek iskoristi ove dane; Svaki musliman bi trebao strogo paziti kako će iskoristiti ove dane činjenjem dobrih djela, a onaj ko ima iskrenu namjeru Allah će ga pomoći i dati mu uslove i sredstva koja će ga pomoći da dovrši i upotpuni dobra djela.

Rekao je Allah Svemogući: ''One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji nama vode uputiti.'' (Prijevod značenja, El-Ankebut 69).

● Udaljivanje od griješenja; Kao što su dobra djela stvari koje približuju čovjeka njegovom Gospodaru, Allahu Svemogućem, isto tako su loša djela i griješenje stvari koje udaljuju roba od njegovog Gospodara i od Njegove milosti. Čovjek može biti udaljen od Allahove milosti zbog grijeha kojeg počini ili čini, pa ako si od onih koji žude i žele Allahovu milost i oproštaj grijeha budi na oprezu i kloni se griješenja kako u ovim danima tako i u drugim.

Stoga brate muslimane, pripremi se za ove dane i ibadete u njima prije nego prođu i proteknu, da potom budeš od onih koji će za njima žaliti, ali im žaljenje neće od koristi biti.

Odlike (fadileti) deset dana Zul-hidžeta:

● Uzvišeni Allah se zakleo njima, a ono čime se Allah zaklinje ukazuje na njegovu važnost, bitnost i veličanstvenost, jer se Veličanstveni ne kune osim nečim što je veličanstveno. ''Tako mi zore, i deset noći.'' (Prijevod značenja, El-Fedžr 1, 2.)

''Deset noći'', rekao je Ibn Kesir u svome tefsiru; misli se na deset prvih dana od zul-hidždžeta, kao što je rekao Ibn Abas, Ibn Zubejr, Mudžahid i drugi, a to bilježi od njih i prenosi imam Buharija.

● To su poznati i određeni dani u kojima je Allah odredio da se u njima On spominje i zikr čini. ''I da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali.'' (Prijevod značenja, El-Hadždž 28.)

Većina uleme je mišljenja da su ''određeni dani'' prvih deset dana zul-hidždžeta, kao što je to bilo mišljenje i Ibn Abasa i Ibn Omera, radijallahu 'anhuma.

● Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je posvjedočio da su to najbolji ovodunjalučki dani kada je rekao u hadisu kojeg prenosi Ibn Abas, radijallahu 'anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana (misli se na deset dana zul-hidždžeta).'', ashabi su upitali: ''O Allahov Poslaniče! Čak ni džihad (borba) na Allahovom putu?'', odgovorio je: ''Čak ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe svojim tijelom i imetkom, pa ne vrati ništa od toga.'' (Bilježi ga Ibn Davud br. 2438).

● U ovim danima je dan Arefata. Dan Arefata je dan u kojem Allah Milostivi grijehe oprašta, dan u kojem Allah Samilosni svoje robove vatre oslobađa, i da nikakve druge odlike deset dana Zul-hidždžeta nema osim što je u njima dan Arefata, to bi bilo dovoljno.

● U tim danima su dani klanja kurbana i dani obreda hadždža, veliki i značajni ibadeti kojima se Allahovi robovi približavaju Njemu, jer je hadždž peti temelj u islamu.

● Ovi dani su bolji od zadnjih deset dana Ramazana. Upitan je Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: ''Koji su dani bolji, prvi deset dana zul-hidždžeta ili zadnjih deset dana Ramazana?", pa je odgovorio: ''Deset dana zul-hidždžeta su bolji od zadnjih deset dana Ramazana, dok su noći zadnjih deset dana Ramazana bolje od deset dana zul-hidždžeta.''

● To su dani u kojima se samo jednom godišnje pruža prilika vjernicima da u njima mogu činiti osnovne i temeljne ibadete.

Na to ukazuju riječi Ibn Hadžera, Allah mu se smilovao: ''Ono što je očito jasno da je razlog specifičnosti deset dana zul-hidždžeta je to što se u njima mogu istovremeno činiti osnovni i temeljni ibadeti, kao što je namaz i post, sadaka (zekat) i hadž, a to ne može u drugim danima''. (Fethul-Bari)

Kako i kojim djelima iskoristiti ove dane?

● Namaz; Da, stub i glavni temelj islama je namaz, stoga se od vjernika i muslimana traži njegovo obavljanje u svakom vremenu i svakom stanju, s tim što ovdje skrećemo pažnju da u ovim danima čovjek još više treba da posveti pažnju ovoj vrsti ibadeta.

Stoga je poželjno da odlazi rano na namaz u džamiju, da što više klanja nafile, jer je to od najboljih djela koja roba približavaju Allahu Uzvišenom.

Prenosi Sevban, radijallahu 'anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: ''Na tebi je da činiš puno sedždu Allahu, jer ti ni jednu sedždu ne učiniš, a da te Allah njome za jedan stepen ne uzdigne i jedan grijeh ti oprosti.'' (Bilježi ga Muslim).

● Post; Samim time što je post vrsta ibadeta i od dobrih djela, rekao je Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao: ''Jedan od onih koji je postio deset dana zul-hidždžeta je Abdullah Ibn Omer, radijallhu anhuma. (''Letaiful-Me'arif 522)

Rekao je imam En-Nevevi o postu deset dana zul-hidždžeta da je jako poželjno (mustehab).

Pošto je u ovim danima i dan Arefata, stoga je od sunneta da taj dan poste oni koji nisu na hadždžu, zbog toga što hadžija taj dan treba da provede u ibadetu, dovama i sl., sve to na osnovu Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve sellem, riječi: ''Post dana Arefata briše grijhe dvije godine, prošle i sljedeće.'' (Bilježi ga Muslim, Et-Tirmizi i Ahmed).

● Obavljanje hadža i umre; Uzvišeni Allah je propisao i naredio muslimanima da hodočaste Ka'bu u ovim danima, tj. da obave hadždž bar jednom u njihovom životu, onaj koji ima mogućnost (novčanu i tjelesnu) za to.

Onaj kome Allah Milostivi omogući da obavi ove dvije vrste obreda, nada se da će imati svoj udio u Poslanikovim, sallallahu 'alejhi ve sellem, riječima: ''Umra do umre briše počinjene grijehe između njih, a za primljen hadždž (hadždž-mebrur) nema nagrade osim Dženneta''. (Bilježe ga Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, radijallhu a'nhu).

● Klanje kurbana; Od stvari koje približavju roba njegovom Gospodaru jeste i klanje kurbana koji je kod većine islamske uleme potvrđeni sunnet.

Rekao je Enes, radijallahu 'anhu: ''Zaklao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dva rogata i debela ovna, zaklao ih je svojom rukom, izgovarajući bismilu, donoseći tekbire i pritiskajući im vratove nogom (prilikom klanja)'' (Mutefekun a'lejhi)

Rekao je Ibn Omer, radijallahu 'anhuma: ''Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je proveo u Medini deset godina, i svake godine bi klao kurban''. (Bilježi ga Ahmed i Et-Tirmizi sa dobrim lancem prenosioca).

● Zikr (spominjanje Allaha) i tekbiranje; Prenosi Ibn Omer, radijallhu 'anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: ''Nema veličanstvenijih dana kod Allaha, i Njemu dražih djela u njima od ovih deset dana (zul-hidždžeta), pa u njima puno izgovarajte tehlile (La ilahe illellah), tekbire (Allahu ekber) i tahmide (elhamdulillah).'' (Bilježi ga Ahmed)

Rekao je imam Buharija: ''U vrijeme deset dana zul-hidždžeta izlazili bi Ibn Omer i Ebu Hurejre, radijallahu 'anhum, na pijace pa bi donosili glasno tekbire, čuli bi ih ljudi pa bi i oni činili isto.''

Također je rekao: ''Tekbirao bi Ibn Omer u svome šatoru na Mini, pa bi ga čuli oni koji su u mesdžidu pa bi i oni tekbirali, a tako su činili i oni na trgovima (prodajnim mjestima, pijacama) pa se tresla Mina od tekbira.''

Od sunneta i lijepo je u ovim danima na glas i visokim tonom tekbirati, kao što je od sunneta to činiti pojedinačno a ne u skupinama i jednoglasno (u jedan glas).

● Udjeljivanje sadake; Iako je sadaka od opštih ibadeta koja se može činiti tokom čitave godine, ipak je preporučljivo muslimanu da joj posveti pažnju i udjeli siromašnima i potrebnima u ovim danima.

Allah Plemeniti nas podstiče na udjeljivanje sadake pa kaže: ''O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi opskrbljujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti otkupa, niti prijateljstva, niti posredništva! A nevjernici sami sebi čine nepravdu.'' (Prijevod značenja El-Bekare 254.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: ''Sadaka neće umanjiti imetak.'' (Bilježi ga Muslim)

Poslije svega napisanog i spomenutog, svaki musliman i muslimanka imaju prilike da ove dane iskoriste u ibadetima, Allahu zahvaljujući i Njega veličajući, izvršavajući Njegove naredbe a ostavljajući griješenje, kako bi stekli Allahovo zadovoljstvo i Njegov oprost.

Izvor: et-taqwa.com
avatar
Admin
Admin

Broj komentara : 729

Vidi profil korisnika http://www.dini-islam.net

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu