Preporuka
Login

Zaboravljen password

NOVO - DOWNLOAD
Posjetite/Visit
ESSUNNE
ET-TAQWA
Islam House
Ljekovita moć Kur'ana
insanba.blogspot.com
The Qur'an Project - Mass Dawah Campaign 2012
Ummah Welfare Trust (UWT) Committed to 100% Donations
Tanzil.net
Hoor al-Ayn
QuranicAudio.com
KEWSER TORTE SARAJEVO - HALAL TORTE
AMENTUBILLAHI - youtube channel
el-hattab - youtube channel
SalafiMedia Balkan - youtube channel
Vrijeme
Posjetitelji
Headache Causes
www.dini-islam.net

Načini na koje šejtan utiče kod dobrih ljudi

Go down

Načini na koje šejtan utiče kod dobrih ljudi

Komentar by Kosovar on 13/10/2010, 04:12

Akida

Načini na koje šejtan utiče kod dobrih ljudi 1. dio

Pripremio: brat Abdul'Aziz

Šta je to šejtan? Kakav je šejtan?

Jedna od glavnih rasprava u akaidu je pitanje kakav je šejtan?. Da li je njegov lik realan ili apstraktan? Da li je šejtan, kao što neki smatraju, čovjekova zla mišljenja ili je to vrsta bakterije kao što drugi tvrde? Da li je simbol koji predstavlja zlo, ili je metafora koju upotrebljavamo u govoru.

Kakvo je vjerovanje Ehli Sunneta vel-džemaah po ovome?

Mi vjerujemo (da je najtačnije i najispravnije) to da je šejtan od džinova. Allah subhanehu ve te’ala o tome jasno govori u Kur'anu:

"A kad smo rekli melecima: "Poklonite se Ademu!" Svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinova i zato se ogriješio o zapovijest svoga Gospodara." (El-Kehf: 50)

Mi dakle vjerujemo u postojanje džina i ljudi, i da je šejtan od džina.

Takođe je, za svakog od nas, zadužen pratilac od džina (šejtana); To potvrđuje hadis kojeg prenose Imam Muslim i Imam Ahmed od Abdullaha ibnu Mesuda r.a. u kojem je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Za svakog od vas je zadužen njegov pratilac od džina (šejtana) i pratilac od meleka." Ashabi tada upitaše: "Čak i za tebe, Allahov Poslaniče?" "Da čak i za mene, ali mene je Allah pomogao protiv njega (džina-šejtana), te se meni potpuno predao i samo me na dobro upućuje.." reče Poslanik sallallahu alejhi ve sellem"

Iz predhodnog hadisa se razumije da svaki čovjek ima svoga pratioca od šejtana i (pratioca od) meleka, čak je i Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svog pratioca samo što ga je Allah subhanehu ve te’ala. učinio predanim i poslušnim njemu, te ga je samo na dobro navodio.

Uzvišeni Allah subhanehu ve te’ala. kaže:

"Reci: "Utječem se Gospodaru ljudi, vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla onoga koji nabacuje zle misli i koji se (zatim) vraća (od čovjeka), koji nabacuje ružne misli u ljudske duše, (bili oni) od džinova i (ili) od ljudi." (En-Nas)

Prema tome oni koji nabacuju ružne misli u ljudske duše mogu biti loši (zli) ljudi, a ponekad i džini šejtani.

Postoji ajet koji ukazuje na to, da se šejtani razmnožavaju, da imaju porod (i da su svi oni potomci Iblisa. Prim.prev.) Allah subhanehu ve te’ala. kaže:

"Pa zar ćete njega (Iblisa) i porod njegov pored Mene, kao prijatelja prihvatiti." (El-Kehf: 50)

Glavni cilj šejtanovog poroda i njegovih slijedbenika je, da u ovozemaljskom životu dovode ljude u zabludi.

Šejtanove metode

Šejtan postepeno upotrebljava razne metode u pozivanju na zlo, i vrlo je precizan u tim metodama. Ibnu Kajjim El-Dževzije (Allah mu se smilovao) je spomenuo šest (šejtanovih) metoda postepenog pozivanja na zlo:

Prvi metod:

Najprije što šejtan pokuša kod čovjeka je to da ga učini kjafirom (nevjernikom), a ako čovjek bude ustrajan u Islamu, onda on upotrebi drugi metod.

Drugi metod:

Putem bid'ata. Tako što će ga natjerati da čini bid'ate (novotarije u vjeri), kako bi ga učinio od onih koji slijede bid'ate, a ako čovjek bude ustrajan u sleđenju sunneta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem onda šejtan upotrebi treći (sledeći) metod.

Treći metod:

Putem velikih grijeha. Pokušat će ga navesti na velike grijehe, pa ako je tog čovjeka Allah subhanehu ve te’ala. zaštitio od velikih grijeha, on neće ni tada izgubiti nadu, nego će upotrebiti četvrti metod.

Četvrti metod:

Putem malih grijeha. Pa ako je i od njih zaštičen on odmah upotrebi sledeći metod.

Peti metod:

Zaposli čovjeka mubah (pohvalnim) djelima, navodi ga da svoje vrijeme utroši u izvršavanju mubaha (pohvalnih dijela), kako ne bi izvršavao stroge obaveze (farzove) koje mu je Allah subhanehu ve te’ala. zapovjedio.

Šesti metod:

Na kraju utiče na čovjeka da radi dobra dijela da bi zapostavio bolja od tih. Natjera ga na primjer, da izvršava neki sunnet da bi zapostavio farz.

Ovdje donosimo zaključak da je šejtan vrlo precizan (pažljiv) u svom pozivanju. Njegov način rada je vrlo postepen, korak po korak. Allah subhanehu ve te’ala. kaže: "Jedite od onoga čime vas je Allah obdario i ne slijedite šejtanske korake; on vam je otvoreni neprijatelj." (El-Bekare,168)

Na početku utiče na čovjeka samo u nekim stvarima i tako postepeno radi sve dok ne postigne konačni cilj. Njegov način uticanja na ljude se razlikuje u odnosu na osobe kojima prilazi i na koje utiče. Kod siromašnih ljudi utiče skromnošću, kod učenjaka putem znanja, a kod neznalice putem neznanja (džahilijeta).

Nastaviće se, inšAllah!

Ovdje možete skinuti originalni tekst u PDF formatu:
Veličina: 336.01 kb

Načini na koje šejtan utiče kod dobrih ljudi 2.dio

Načini na koje šejtan utiče kod dobrih ljudi (salihin) su mnogobrojni, tako da ih je teško nabrojati. Ovdje čemo spomenuti samo neke od njih.

Prvi način: Zavadom među njima i nabacivanjem ružnih misli (u njihovim dušama).

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Zaista je Iblis izgubio nadu da će ga dobri ljudi slijediti, ali zato nastoji da ih međusobno zavadi." Nastojat će da ih međusobno posvađa, tako što će uliti među njima razdor i mržnju, da bi uznemirili jedan drugog.

U drugoj predaji stoji: "Zaista je (Iblis) izgubio nadu, da će ga vjernici Arapskog poluostrva slijediti."

A ružne misli obično dolaze od šejtana. Na to nam ukazuje hadis koji prenosi Safija bintu Hajj, Ummul-mu'minine (majka pravovjernih) radijallahu anha u kome kaže: "Jednom sam noću došla Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u I'itikafu u svojoj džamiji. Nakon što sam završila razgovor s'njime, htjela sam se vratiti kući. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je krenuo za mnom da me isprati. U tom trenutku su pokraj nas užurbano izašla iz džamije dva čovjeka od ensarija, odmah je za njima pošao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i rekao im:" čekajte to je bila moja supruga Safija. - Subhanallah! (Veličanstvo pripada samo Allahu), o Allahov Poslaniće - rekoše oni. Potom im Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, reče:" Zaista šejtan čovjekom kola poput krvi. Strahovao sam da ne upadne u vaša srca kakvo zlo pa se zbog toga nešto kaže. "

Čovjek noću usamljen sa ženom. Ovaj slučaj ih je naveo na sumnju i ružne misli, pa je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, htio odstraniti od njih te ružne misli, te im je rekao:"Čekajte to je bila moja supruga Safija."

Iz predhodnog se razumije da ako bi našim ponašanjem naveli nekoga da ružno o nama misli, obavezno mu moramo objasniti o onome što je vidio ili čuo kako ga ne bi obuzele ružne misli. Jer šejtan pokušava da čovjeka na ružne misli navede i nastoji da sve što čovjek čuje ili vidi negativno razumije.

Ranije smo spomenuli da šejtan nastoji da Allahove robove međusobno zavadi. Na to nam ukazuje i hadis Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg prenosi Sulejman ibn Sard radijallahu anhu u kojem kaže: "Pred Allahovim Poslanikom posvađala (zavadila) su se dvojica ljudi, pa je jedan grdio toliko drugog da je sav pocrvenio. Na to im je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja znam neke riječi, kada bi neko od vas izgovorio, otišao bi mu gnijev. Kada bi rekao: "Euzubillahi mineššejtanirradžim. "

Drugi način: Uljepšavanjem bid'ata (novotarija u vjeri).

Šejtan prilazi čovjeku da bi mu uljepšao neki bid'at (da bi mu ga ljepim prikazao) govorećI mu: "Pogledaj našu sadašnjost , kako su ljudi zapostavili vjerske ibadete!. Zašto ne bi pored propisanih ibadeta dodali još koji ibadet da bi se povratili činjenju tih ibadeta."

Ponekad natjera čovjeka da čini ibadet više nego što ga je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u časnom sunnetu zadužio. i pokušava ga navesti da izmišlja bid'ate, govorećI mu: "Povećavanje dobrih dijela je od dobrote, zašto ne bi onda što više dobrote činio?." Ovo može biti dodavanjem u načinu (formi) izvršavanja tih ibadeta ili pak izmišljanjem neke novotarije koja uopšte vjerski nije propisana.

Takođe možemo čuti od ljudi koje je šejtan savladao kako govore: "Ljudi su se udaljili od Allahove tebareke ve te’ala. vjere i zapostavili Njegove propise, pa zašto ne bi izmislili neke hadise kojima bi ih zastrašili." Tako prenose hadise znajući da su lažni i pravdajući se govoreći: "Mi lažemo, ali ne protiv Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već radi njega." Lažu radi njega!!! Izmišljaju hadise da bi njima zastrašili ljude od Džehennemske vatre, i predstavljaju im Džehennem i Džennet na najčudniji način.

Mi trebamo svakako znati da su Allahovi tebareke ve te’ala. propisi ograničeni i mi ih moramo prihvatiti, onako kao što nam ih je dostavio Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja po svom nahođenju jer, to vodi bid'atu kojim nas šejtan odvodi u zabludu.

Treći način: Pridavanje važnosti nekim poslovima na račun drugih važnijih poslova.

Ovo je, takođe, jedan od načina na koji šejtan utiče kod čovjeka. Ovim načinom utiče na pojedince i zajednicu.

1. Na pojedince:

Vidimo čovjeka kako stalno čini neke prestupe (grijehe) ali pored toga je on redovan na namazu jer je ubjeđen da je namaz stub vjere, i da je prva stvar za koju če čovjek polagati računa na Sudnjem danu. On pridaje potpunu važnost namazu, a zapostavlja druge značajne poslove jer smatra da grijehe koje čini neče mu nauditi. Time dokazuje da on najviše pridaje važnost namazu i misli da će time pokriti(opravdati) ostale grijehe. On dakle pridaje važnost jednom poslu na račun drugih. Tačno je to da je namaz stub vjere Islama, ali nije on čitava vjera.

Drugog čovjeka možemo čuti kako stalno govori: Vjera je opće dobročinstvo prema ljudima. Najvažnije je to da se čovjek dobro odnosi prema ljudima, da bude iskren i da ih ne laže, iako ne klanja, jer Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Vjera je u muameli (međusobnim lijepim odnosima)." Takođe od nekoga možemo ćuti: Najvažniji je iskren nijet . Da ja mirno zaspem a da u mom srcu ne bude ni trun zavidnosti niti mržnje prema drugima. On se samo osvrnuo na iskrenost nijeta a zapostavio mnoge druge dobre poslove. Dok neki od ljudi pridaju važnost učenju Kur'ana i pravilnom čitanju (poznavanju Tedžvida) pridaju značaj ovom poslu do te granice da zapostavljaju mnoge druge poslove koji su u osnovi (Vjeri) puno značajniji.

Nema sumnje u to da čitanje Kur'ana nije jedino pitanje (tema, teza) Islama. Dakle nije problem u tome što ljudi načisto zapostavljaju vjerske propise već u tome što pridaju važnost jednim nad onim drugim značajnijim.

2. Na zajednicu:

Neki od ljudi govore: Najvažnije za muslimana je da poznaje trenutnu situaciju muslimana u svijetu, zatim odnos neprijatelja prema njima, kao i savremanu politiku koja je na snazi, jer živimo u moderno doba a ne u doba nazadnog (zaostalog) društva (nazadnih derviša). Tako da se ovi ljudi, zastupajući ovakvo mišljenje potpuno odaju studiranju; komunizma, sekularizma, behaizma, kadijanizma.., a kada ih budeš upitao o Islamu, uvidjet češ da niko od njih gotovo ništa ne zna!!!

Suprotno ovoj, postoji skupina (društvo) koja potpunu važnost pridaje ibadetu (obredoslovlju), oni govore: Najbolje dobro djelo je regulisanje veze između čovjeka i njegovog Gospodara tj. da klanja, da bude skroman i pobožan. Tako da na račun ovih duševnih ibadeta zapostavlja ostale ibadete.

Takođe možemo vidjeti skupinu koja zastupa mišljenje trenutno najprisutnije među muslimanima koje se zasniva na tome da je najznačajnije pitanje, jedinstvo u muslimanskim redovima (Vahdetu Es-Sufuf), to njihovo mišljenje potkrepljuju Kuranskim ajetom u kome Allah tebareke ve te’ala kaže: " i čvrsto se držite Allahovog užeta i nikako se ne razilazite."

Oni dakle gledaju na jedinstvo muslimanskih redova ne uzimajući u obzir jedinstvo Akaida (vjerovanja), diskutuju sa osobama čija se mišljenja u akaidskim problemima razlikuju od naših, smatrajući da je glavni cilj biti jedinstven, sada kada nas naši neprijatelji žele rastrgnuti.

Tačno je to, da se mi trebamo suglasiti na osnovama vjere, ali se ne smijemo nikako suglasiti sa njihovom neispravnim mišljenjima koje se kose sa akaidskim istinama.

Na osnovu svega navedenog možemo zaključiti da se od vjernika traži umjerenost u svim poslovima i da šejtan, utiče na njega, tako što ga tera da pridaje značaj nekim poslovima na račun drugih.

Četvrti način: Odgađanje (odlaganje poslova za kasnije)

Odgađanje je jedan od načina na koji šejtan utiče kod čovjeka, kako to neki nazivaju "El-Aikul-kebir" "Velika prepreka", koju šejtan postavlja ispred čovjeka. Tako na primjer, vidimo kako nekom čovjeku nekakav posao stalno predstavlja prepreku i zbog toga govori: Pokajat ću se, ako Bog da, nakon što završim studije (školovanje). U ovom slučaju, školovanje je njegova prepreka. A kada završi sa školovanjem govori: Pokajat ću se nakon što se zaposlim, pa i nakon toga se nikako ne pokaje već nastavlja odlagati poslove govoreći: Pokajat ću se nakon što obavim Hadždž, nakon što se oženim, nakon . . . nakon . . .

Postavlja, uvjek prepreku ispred sebe koja ga spriječava od činjenja drugih poslova, tako da ih odgađa i odlaže čak i umre (preseli), a ne započne svoj istinski život.

Dakle, krajni šejtanov cilj je da čovjeka spriječi od činjenja dobrih djela tako što će ga stalno navoditi da ih odgađa, i ovaj način predstavlja čovjeku opasnost.

Ponekad, šejtan priđe čovjeku ovim riječima: Ti nisi u potpunoj spremnosti da podučavaš i pozivaš druge u vjeru, sačekaj sve dok ne postaneš alim (učenjak).

A zar nismo zaduženi da prenesemo naše znanje pa makar i jedan Kur'anski ajet, zato poduči drugog ono što si naučio pa makar i jedan ajet.

U vezi s tim Ibnu Kajjim El-Dževzijj, u svom djelu Telbisu El-Iblis kaže: "Koliko odlučnih i marljivih ljudi šejtan natjera da odgode poslove i da kažu: "Kasnije ću to uraditi", i mnoge dobročinitelje učini nestabilnim. Pa tako učenjaku koji zanijeti ponoviti lekciju kaže: "Odmori se malo." Utiče na njega sve dok ne zavoli lijenost i dok ne počne odgađati poslove. A pobožnom čovjeku koji je odlučio klanjati noćni namaz kaže: "Duga je noć . . ." tako da on osvane, a ne klanja noćni namaz."

Peti način: Lažno savršenstvo

Čovjek ponekad osjeti da je potpuno savršen (bez nedostataka). Takav mu osjećaj namjeće šejtan, govoreći mu: "Ti si bolji od drugih! Ti klanjaš namaz, a mnogi ne klanjaju, ti postiš mjesec Ramazan, a mnogo je onih koji ne poste . . ."

Na ovaj način šejtan natjera čovjeka da se ugleda na one ljude koji su gori od njega, i koji su zapostavili svoje obaveze, sve to čini s namjerom da ga odstrani od većeg zalaganja za činjenje dobrih djela.

Šejtan ponekad čovjeku kaže: "Ovo djelo će ti biti zagovornik", zatim ga obuzme običnim poslovima, kazivajućI mu: "Odmori se malo, zauzet si, ti si bolji od drugih . . ." i sve zato da bi ga naveo da se opusti i ne bude marljiv u poslu.

A od nas se traži suprotno, tako kada vidimo nekog koji posti penedeljkom i četvrtkom ili vidimo onog koji pored strogih obaveza izvršava i nafile, i mi ćemo nastojati da to praktikujemo.

Nastaviće se, inšAllah!

Ovdje možete skinuti originalni tekst u PDF formatu:
Veličina: 402.94

Načini na koje šejtan utiče kod dobrih ljudi 3.dio

Šesti način: Pogrešna procjena svoje ličnosti (svojih sposobnosti)

Kada čovjek potpadne pod šejtanovim uticajem, on ne može spoznati sebe (svoju suštinu). Da bi to postigao, šejtan radi na dva načina:

Prvi: Samočuđenjem (narcisoidnošću) i nadmenošću.

To znači da šejtan natjera-navede čovjeka da stalno gleda na sebe i da se sam sebi dopadne i nakon toga osjeti u duši nadmenost i samočuđenje, i nakon što ga šejtan dovede u ovakvom stanju kazuje mu: "Koliko puno radiš, pogledaj oko sebe koliko si poslova okončao (svršio) . . ." i tako ga zavodi sve dok se ne počne nadmeno odnositi prema drugima i dok ih ne počne omalovažavati. Takav čovjek se tada suprostavlja istini, ne prihvata opomenu za učinjene grijehe i ne prisustvuje u skupovima gdje ljudi uzimaju ilm (nauku) smatrajući poniženjem da ga drugi nečemu poduče. Primjetio sam u nekim skupovima (u kojima su se skupljali radi učenja Kur'ana) kako neki učioci napuštaju te skupove samo zbog toga što su pogrešno učili, i umjesto da nastave s učenjem kako bi popravili te greške (kako bi se lišili tih grešaka) oni napuštaju te skupove (ne prisustvuju daljem učenju), jer su osjećali da su time bili potcjenjeni pred drugima i taj osjećaj im je prouzrokovao obeshrabrenje da se ne poduče čitavog života. Kada bi ti ljudi malo bolje razmislili došli bi do zaključka da je i onaj koji uči Kur'an bez grešaka nekada učio s greškama kao i oni, sve dok nije poboljšao to njegovo učenje.

Drugi: Skromnošću i omalovažavanjem

Šejtan ti ponekad kazuje: "Trebaš biti skroman, jer ko se bude ponizio u ime Allaha, On će ga uzdići, ti nisi sposoban da uradiš ono što si odlučio, to rade sposobni (spremni) ljudi . . ." Sve to radi zato da bi čovjeka kroz tu skromnost odstranio od namjerenog posla i natjerao ga da samog sebe ponizi do tog stepena da ne bude dovoljno sposoban da unaprijedi svoje poslove, a takav odnos ne predstavlja skromnost već izbjegavanje odgovornosti. A svaki od nas snosi onoliku odgovornost kolike su mu mogućnosti, zato čovjek treba uložiti čitav svoj trud a ako to ne uradi biće odgovoran na Sudnjem danu.

Šejtan ponovo kazuje: "Prepusti ovo onome koji je bolji od tebe, poziv u vjeri je častan posao, ali to rade samo stručni ljudi", a zatim mu navede (donese) primjer kojim mu potvrdi to pravilo. Svaki čovjek griješi u obavljanju svoje misije, a šejtan mu uopćava greške, a ovo uopćavanje je način na koji utiče kod ljudi.

Nekada šejtan natjera čovjeka da ponizi samog sebe, zatvori mu um i prestane razmišljati, pitajući sebe: Gdje sam ja u odnosu na ovog alima (učenjaka). Zatvarajući mu um da ne razmišlja njim već umom tog učenjaka, i ne radi osim što mu taj učenjak kaže. Tako da je za njega samo taj učenjak u pravu a sve ostalo je pogrešno. Ovako počinje svetost i uveličavanje ljudi. Osnova je kod nas vraćanje Šerijatu, trebamo znati da ovaj čovjek (alim) koji je pred tobom nije bezgriješan, i onda upoređujemo njegov govor sa onim što je rekao Allah tebareke ve te’ala. i Njegov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa šta bude u saglasnosti s tim to prihvatimo a što ne bude odbacimo.

Sedmi način: Sumnja

Sumnja je jedan od opasnih načina na koji šejtan utiče kod čovjeka.

Kako se to dešava? (Kako to biva)

Šejtan priđe čovjeku i počinje ga navoditi na sumnju, tako na primjer; dovede ga u sumnju da mu način na koji se odgaja nije ispravan. Tako se može desiti kod čovjeka koji se pridržava Allahovih zapoveda i koji se kloni od Njegovih zabrana da ga šejtan navodi da posumnja da nije to pravi put koji treba slijediti. A najčešće ga na sumnju navodi kada se susretne sa lošim ljudima, koji se ne pridržavaju Allahovih propisa, pa tada mu kazuje: Hoće li svi ovi (osim tebe) ući u Džehennemskoj vatri, a ti u Džennet?

Prema tome istina se ne ogleda u tome dali je večina ili manjina prihavata več u Allahovim tebareke ve te’ala. i Poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem, riječima i sve što je u suglasnosti s njima. Ako večina ljudi rade neki posao ne znači da su u pravu jer se večinom smatra (tretira) ono što se suglašava sa Islamom, zato (u Islamu) večina može biti samo jedan čovjek (ako se njegov posao suglašava sa Islamom). Uzvišeni Allah tebareke ve te’ala. je o tome obavjestio Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovim riječima: "A većina ljudi, ma koliko ti želio, neće biti vjernici."

Tabiin Neim ibn Hammad je rekao: Prava većina (skupina, zajednica) je ta koja iskazuje pokornost samo Allahu tebareke ve te’ala. A ako ta (većina) krene na stranputicu (u zabludi) i zapostavi Allahove propise onda se ti pridržavaj onoga čega se ta zajednica pridržavala prije zablude, iako si sam ti si većina.

Kroz sumnju šejtan nastoji da promjeni čovjekovu namjeru (nijjet), kazivajućI mu: "Ti radiš ovaj posao da bi te drugi vidjeli, ti si dvoličnjak (munafik), to radiš iz licemjerstva . . ." A svi ti njegovi pokušaji su s' namjerom da ga odstraniti od tog posla. Tako na primjer : Čovjek zanijeti udjeliti sadaku, i vidi ga neki čovjek, tada se on predomisli pa kaže: '"Onaj koji me je video pomislit će da to radim iz licemjerstva (radi njega) . . . Najbolje je da ne udjelim ovu sadaku."

Mi obavezno moramo vršiti samoispitivanje, a posebno ćemo obratiti pažnju na naš nijet i nastojati da nam samo radi Allaha tebareke ve te’ala. bude. O ovome je Tabiin Ibrahim ibn Edhem rekao: Zatekao sam trideset Poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem, ashaba (drugova) svi su oni strahovali da ne rade nešto bez ihlasa (iskrenosti).

Dakle samoispitivanje se traži od nas, ali ne samoispitivanje koje biva uzrok lijenosti i odstranjivanja od dobrih djela, već koje će nas podsticati da činimo što više dobrih djela. Haris Ibn Kajs radijallahu anhu je rekao: "Ako ti šejtan priđe dok si u namazu, i kaže ti: "Ti to radiš iz licemjerstva", onda odulji taj namaz."

Osmi način: Zastrašivanje

Šejtan zastrašuje čovjeka na dva načina:

Prvi način: Svojom vojskom (svojim prijateljima)

Ovom metodom šejtan zastrašuje čovjeka od njegove vojske i njegovih prijatelja, a to su griješnici i bludnici. Šejtan kazuje: "Pripazi (čuvaj) se od njih mogu ti nauditi jer poseduju ogromnu snagu." A to radi da bi čovjek postao nepokoran Allahu tebareke ve te’ala. i da bi napustio posao. Uzvišeni Allah tebareke ve te’ala. kaže:" "To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici."13 Riječi: :" To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim" - imaju značenje: "Zastrašuje vas svojim prijateljima."

Drugi način: Siromaštvom

Uzvišeni Allah tebareke ve te’ala. kaže:" Šejtan vas zastrašuje siromaštvom i naređuje vam griješenje."14 Tako što čovjeku kazuje: "Ako budeš napustio ovaj posao šta ćeš onda raditi, postaćeš siromah". i tako ga zastrašuje da bi počeo raditi sa haramom. Takvi su oni koji sebe nazivaju muslimanima, a prodaju alkoholna pića, na taj se način šejtan ismejava s njima. Oni nisu shvatili riječi Uzvišenog Allaha tebareke ve te’ala. koji kaže: ". . . a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada . . ."15 Tako da vidimo čovjeka koji se boji rizka (opskrbe), uzima kamatu i kaže: "Mora se od nečeg živjeti, ljudi postaše bogataši, a ja ostah siromah".

Ponekad šejtan uljepša neistinu, onome koji zove u vjeru i navede ga da za halal kaže haram jer smatra, da bi mu poziv (davet) bio uspješan mora lagati. Šejtan, njemu predstavlja laž u liku istine, sa opravdanjem da pozivanje u vjeri to zahtjeva.

Takođe, ponekad možemo primjetiti neke muslimane i one koji pozivaju u vjeri kako jedni drugima naude, tako što jedni druge ogovaraju i odnose se gore nego što se odnose prema nevjernicima, bludnicima i zulumčarima.

Sredstva koja šejtana pomažu u izvršenju njegove misije

Što se tiče sredstava koje šejtanu pomažu u izvršavanju njegove misije su sledeća:

1. Džehl (neznanje) -Tako da je alimu (učenjaku) teže da se odupre šejtanu od hiljadu pobožnika.

2. Strast, neiskrenost i slabost u vjeri. Uzvišeni Allah tebareke ve te’ala. kaže: "Reče (Iblis) " E tako mi dostojanstva tvoga -reče- , sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih."

3. Zabluda i nepažnja na šejtanske spletke (nepažnja na načine njegovog djelovanja)

Kako ćemo se kloniti šejtanovih spletki?

Najprije trebamo uočiti (spoznati) načine na koje šejtan utiče na nas (o kojima smo do sada govorili) a kada ih spoznamo onda smo več spoznali kako ćemo se od njih kloniti, a to ćemo postići ovim sredstvima:

1. Vjerovanjem u Allaha tebareke ve te’ala.

Trebamo samo Allaha tebareke ve te’ala. vjerovati i samo se na Njega oslanjati. Uzvišeni Allah tebareke ve te’ala. u Kuranu kaže:" on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju."17

2. Vraćanju izvornoj Šeriatskoj nauci koja se bazira na Kur'anu i Sunnetu.

3. Iskrenost u vjeri (iskrenim ponašanjem u vjeri). Šejtan nema mogućnosti da zavede iskrene Allahove tebareke ve te’ala. robove. Allah tebareke ve te’ala. kaže: ". . . osim među njima Tvojih robova iskrenih."

Omer Ibn El-Hattab radijallahu anhu kaže: „Preispitajte sebe prije nego što budete ispitani i izvagajte svoja djela prije nego što dođe Dan kada će vam se (iz)vagati, lakše ćete proći sutra ako ste se danas preispitali".

Prenosi se od Hasana radijallahu anhu da je rekao: Nećeš sresti muslimana koji ne preispituje sebe. Šta si htio uraditi? Šta si htio jesti? Šta si htio piti?. A nevjernik provodi svoj život bez preispitivanja".

4. Spominjanjem Allaha tebareke ve te’ala. i traženjem utočišta kod njega od prokletog šejtana. Uzvišeni Allah tebareke ve te’ala. u Kuranu kaže: "A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha. On uistinu sve čuje i zna."

5. Učenjem El-Meuzetejni (sura En-Nas i El-Felek), i Ajetul-Kursijj.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavjestio o fadiletima (vrijednostima) učenja ovih sura, kao i da onoga ko ih proući štite od prokletog šejtana.

-K r a j-

Džema'at TEKBIR-Goražde

Ovdje možete skinuti originalni tekst u PDF formatu:
Veličina: 401.84 kbavatar
Kosovar

Broj komentara : 1683

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu