Preporuka
Login

Zaboravljen password

NOVO - DOWNLOAD
Posjetite/Visit
ESSUNNE
ET-TAQWA
Islam House
Ljekovita moć Kur'ana
insanba.blogspot.com
The Qur'an Project - Mass Dawah Campaign 2012
Ummah Welfare Trust (UWT) Committed to 100% Donations
Tanzil.net
Hoor al-Ayn
QuranicAudio.com
KEWSER TORTE SARAJEVO - HALAL TORTE
AMENTUBILLAHI - youtube channel
el-hattab - youtube channel
SalafiMedia Balkan - youtube channel
Vrijeme
Posjetitelji
Headache Causes
www.dini-islam.net

Nalikovanje na kjafire (nevjernike)...

Go down

Nalikovanje na kjafire (nevjernike)...

Komentar by Kosovar on 13/10/2010, 04:02

Akida

NALIKOVANJE KAFIRIMA (NEVJERNICIMA), UZIMANJE NJIHOVIH OBIČAJA A ŠTO JE OPREČNO VJERSKIM PROPISIMA

Pripremio: brat Abdul'Aziz

Na ovu temu su napisana mnoga djela a jedno od tih je ''Pravi put'' koji naređuje razlikovanje od stanovnika džehennema. Ovo djelo je napisao ibn Tejmijje. Rekao je ibn Tejmijje da je uzrok ovom djelu bilo nepoznavanje i čuđenje nekih ljudi zbog ove naredbe tj. razlikovanja u običajima od kafira.

Dalje kaže ibn Tejmijje: „Nikada nisam mogao pomisliti da će onaj koji poznaje fikh, mesele, učenjake da će zapasti u te običaje“. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao hadis kojim upozorava ummet koji dolazi na nalikovanje i uzimanje običaja od kafira tako što je rekao: „Slijedićete ih stopu po stopu pa kada bi ušli u gušteriju rupu i vi bi ušli za njima. – ashabi su upitali – Božiji Poslaniče da li su to židovi i kršćani? – a on je rekao – A ko bi drugi.“ (Sahih). Ovdje se ne misli da će sav ummet upasti u ovo nego će ih biti većina a jedna će grupa uvijek biti na istini. Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista u tijelu postoji jedan organ ako je on zdrav zdravo je i tjelo, a ako je bolestan i čitavo tjelo je bolesno. To je srce.“ (Buharija i Muslim). Sa ovim možemo porediti i oblačenje tijela sa odjećom jer i ona može utjecati na dušu čovjeka i njegove osjećaje (uniforma i sl.).

• Čovjek kada obuče uniformu osjeća se zapovjednički i ponosno što znači da odjeća može utjecati na lošu stranu ponašanja čovjeka.

• Ako u nekom stranom gradu sretnemo čovjeka koji liči nama tj. osjetimo neku privlačnost prema njemu paćemo mu možda nazvati selam i sl. A tako i kada vidimo nekoga da se čudno obukao što ne liči islamskoj tj. našoj odjeći onda prema njemu ćemo osjetiti odbojnost i nećemo sa takvim uopće dolaziti u kontakt.

Kaže Allah subhanehu ve te’ala: „A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju.“ (El-Džasije, 18). Allah nas opominje da ne slijedimo ništa od kafirskih običaja jer nam je On propisao pravi put i zakon. Kaže Uzvišeni: „Neće sa vama biti zadovoljni ni jevreji ni kršćani sve dok ne prihvatite njihovu vjeru.“ El-Bekare, 120). „Ne tiču te se oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podjelili, Allah će se za njih pobrinuti On će ih o onome što su radili obavjestiti.“ (El-Enam, 159). Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Zaista židovi ne knu svoju kosu pa vi to činite.“ Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam nešto propisuje zbog toga što kafiri to neće činiti.

Primjeri:

• Neklanjanje židova u obući a Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: „Vi klanjajte.“

• „Židovi i kršćani odgađaju iftar pa požurite sa iftarom.“

• Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom je vidio Abdullaha Amr ibn Asa da je imao na sebi odjeću koja je bila obojena jednom vrstom biljke koja daje boju pa mu je rekao: „Ovo je odjeća nevjernika pa je nemoj oblačiti.“

• Od Abdullaha ibn Omera se prenosi da je rekao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem : „Ko liči jednom narodu taj je od njih.“

• Također, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je zabranio obavljati namaz kada sunce izlazi i zalazi jer tada namaz obavljaju medžusije. Ne smijemo nalikovati kafirima pa makar nam to i ne bila namjera. Jednom je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sjedeći a ashabi stojeći pa im je rekao: „Zamalo da ste učinili djelo rimljana i perzijanaca. Oni su ustajali na noge svojim vladarima.“

Kada su muslimani uzeli Kuds Omer r.a. je uslovio kršćanima sigurnost tj. uslovio im je šartove u kojima se ogleda ponos muslimana a poniznost kršćana:

1. moraju ustajati sa sjela (medžlisa) muslimanima koji nemaju mjesta da sjednu.

2. ne smiju niučemu nalikovati muslimanima da im se kojim slučajem nebi učinila počast misleći da je musliman.

3. nisu se smjeli češljati kao muslimani i morali su sjeći prednji dio kose da bi se prepoznavali kao kršćani.

4. nisu smjeli sedlati konje niti se opasivati sabljama.

5. zabranjeno im je da prodaju alkohol. Morali su biti opasani posebnim pojasevima da bi se prepoznavali.

6. nisu smjeli stavljati krst na vidno mjesto.

Ovi Omerovi r.a. šartovi su poznati u knjigama fikha i na njima su se složili islamski učenjaci. Isto tako poznato je da su kršćani i židovi svoje žene, kada bi imale hajz, izolirali u posebne sobe i nebi imali sa njima ikakav kontakt pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na pitanje ashaba da li će i oni tako raditi, dozvolio da se sa ženama u tom periodu smije raditi sve osim polnog odnosa. Ove suprotnosti od židova Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uveo kada je uvidio da židovi ne žele ući u Allahovu vjeru.

Primjeri:

• Počeo je češljati naprijed kosu na razdiok što židovi nisu radili.

• 1950 godine u Španiji se jedan mladić zadesio na smrti svoje nene koja ga je tom prilikom privukla sebi i rekla mu – Ova naša vjera kršćanstvo nije prava vjera pa zato traži ispravnu vjeru. – pa je on poslije otkrio da je to islam i prihvatio tu istinu.

• Kemal Ataturk kada je došao na vlast prvo što je uradio je da je ukloni vjersku zajednicu tj. ulemu i naredio da se crveni fesovi skinu i zamjene šeširima koje nose kafiri i oko pola miliona ljudi je pobio zbog toga što nisu htjeli da ostave svoje običaje a prihvate druge tj. kafirske. Crveni fes nije nešto posebno ali ipak može uticati na mjenjanje običaja jednog naroda u ovom slučaju muslimana ako bi počeli nositi odjeću kafira (šešir).

• Prije 10 godina (1990) bugari su protjerali oko 600 000 muslimana zbog toga što nisu htjeli promjeniti muslimansko ime.

Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Poslat sa pred Sudnji dan sa sabljom sve dok se ne bude jedino Allah subhanehu ve te’ala obožavao.“ - „A opskrba je ispod sjene koplja i propašće svaki onaj koji se suprostavi mojoj naredbi.“ – „Ko slijedi jedan narod on je od njega.“ – „Kome Allah subhanehu ve te’ala želi dobro poduči ga propisima vjere. Ja sam taj koji dijeli a Allah je taj koji daje i ostaće skupina iz mog ummeta i neće im nauditi oni koji ih napuste sve dok ne dođe Allahova odredba.“

Osobine i znakovi munafika

Kaže Hasan el Basri r.a.: „Od nifaka ne strahuje osim mu'min, od njega nije siguran osim munafik. Postoje dvije vrste nifaka:

1. nifak u akidi

2. nifak u djelu

Nifak u akidi njegovog sahibiju vodi u najdublje slojeve džehennema. To je onaj koji svojim srcem niječe ono sa čim je došao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i na ovakve se odnose ajeti:

„Ima ljudi koji govore: „Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!“ – a oni nisu vjernici. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu. Kada im se kaže: „Ne remetite red na Zemlji!“ – odgovaraju: „Mi samo red uspostavljamo!“ Zar ?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju. Kad im se kaže: „Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!“ – oni odgovaraju: „Zar da vjerujemo u ono u šta bezumni vjeruju?“ – A, uistinu, oni su bezumni, ali ne znaju. Kada sretnu one koji vjeruju, govore: „Vjerujemo!“ – a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore: „Mi smo s vama, mi se samo rugamo.“ Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina nije im donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju šta rade. Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide! Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. Ili, oni su nalik na one koji, za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, uslijed grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti, - a nevjernici ne mogu umaći Allahu, - i munja samo što ih ne zaslijepi; kad god im ona bljesne, oni pođu, a čim utonu u mrak, stanu. A da Allah hoće, mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah, zaista, sve može.“ (El-Bekare, 8-20).

Nifak u djelu. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Ko ima tri svojstva biće munafik: kad govori laže, kad obeća iznevjeri i kad mu se povjeri iznevjeri.“ (Buharija i Muslim). Iskrani mu'mini su se bojali nifaka i tražili su od Allaha da ih spasi od toga. U Kur'anu Allah subhanehu ve te’ala mnogo govori o munaficima a posebno u suri Tewba za koju ibn Abaz r.a. kaže: „Toliko se u suri Tewba spominje –emirhum- (a od njih su) toliko se spominje da smo mislili da će sve ubrojati u munafike.“

Tako je došao jedan munafik pred bitku na Tebuku kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i rekao: - Ja ne mogu ići u boj jer ako vidim žene žute rase odreći ću se svoje žene. – pa je Allah subhanehu ve te’ala objavio: „Ima ih koji govore: -Oslobodi me i ne dovedi me u iskušenje! – Eto, baš u iskušenje su pali! A nevjernici sigurno neće umaći džehennemu.“ (Tewba, 49).

Slučaj Selebe koji je bio siromašan pa je došao Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: -Uputi dovu za mene da mi Allah subhanehu ve te’ala da bogatstvo da bi mogao djeliti sadaku.- pa mu je Allah subhanehu ve te’ala podario bogatstvo a on je odbio da daje zekat pa je Allah subhanehu ve te’ala objavio: „Ima ih koji su se obavezali Allahu: -Ako nam iz obilja svoga dade, udjeljivaćemo, zaista, milostinju i bićemo, doista, dobri! A kad im je On dao iz obilja Svoga, oni su u tome postali škrti i okrenuli se – a oni i onako glave okreću.“ (Tewba, 75-76).

1. Laž. Kaže ibn Tejmijje r.a.: „Laž je prvi rukn od ruknova kufra i kada Allah subhanehu ve te’ala u Kur'anu spominje nifak uz njega uvijek spominje laž.“

Zato je Allah subhanehu ve te’ala zabranio vjernicima da čine nifak u zkru jer On tim svojstvom opisuje munafike. Kaže Uzvišeni: „O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine biće izgubljeni.“ (Munafikun, 9).

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisujući munafike prvo spominje laž „Onaj ko laže proklet je radio to u šali ili zbilji.“

2. Pronevjera. Kad sklopi ugovor pronevjeri to je onaj ko da zakletvu muslimanima o preuzimanju na sebe odgovornosti pa izda. On je posvjedočio sam protiv sebe da je munafik.

3. Bezstidnost u govoru i pretjeranost u raspravi. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Kada raspravlja griješi.“ U raspravi ne pretjerivati i sa dokazom govoriti ako vidiš da se radi o tvrdoglavom čovjeku izbjegavaj raspravu.

4. Malo zikra. Kaže Allah subhanehu ve te’ala: „I ne spominju Allaha osim malo.“ (........................). Allah nije rekao – Ne spominju Allaha- ali srca su im tvrda i sve im je tvrdo. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem „To je namaz munafika čeka da sunce zađe i onda klanja četri rekata koja Allaha samo malo spominju.“ Kaže ibn Kajim r.a.: „Da od zikra nema druge koristi osim što biše nifak, dosta je.“

Džema'at TEKBIR-Goražde

Ovdje možete skinuti originalni tekst u PDF formatu:
Veličina: 388.71 kbavatar
Kosovar

Broj komentara : 1683

Vidi profil korisnika

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu